Leading the Precision Agriculture World

News

(Thai) CTA ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียมในการบริหารทำ Plantation and Raw Material Management for Master Plan and Precision Farming”

<!--:en--><!--:th-->CTA ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียมในการบริหารทำ Plantation and Raw Material Management for Master Plan and Precision Farming"<!--:--><!--:-->

  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA)  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ“การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่”ซึ่งบริษัท ธาอัส จำกัด (CTA)ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ“การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียมในการบริหารทำ Plantation and Raw Material Management for Master Plan and Precision Farming”โดยมี Professor Noboru Noguchi เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Smart Agriculture toward Society 5.0 และแสดงความคิดเห็นในการบรรยายของทางบริษัท ธาอัส จำกัด (CTA)ด้วย        

Read more

Mr.Chen Jen-Pin และคณะได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายการนำเทคโนโลยีPrecision Agของทางบริษัท ธาอัส จำกัด(CTA)

Mr.Chen Jen-Pin และคณะได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายการนำเทคโนโลยีPrecision Agของทางบริษัท ธาอัส จำกัด(CTA)

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา  Mr. Chen Jen-Pin อธิบดีสำนักงานเกษตรอาหารจากประเทศไต้หวันและคณะศึกษาดูงานตามความร่วมมือกับกรมการข้าว ได้เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการนำเทคโนโลยีPrecision Ag ในประเทศไทยของทางบริษัท ธาอัส จำกัด(CTA)

Read more

CTA ร่วมแสดงอุปกรณ์สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเซนเซอร์ดิน

CTA ร่วมแสดงอุปกรณ์สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเซนเซอร์ดิน

  เมื่อวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านบริษัท ธาอัส จำกัด (CTA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี จำกัด (HUAWEI)ได้ร่วมกันแสดงอุปกรณ์สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเซ็นเซอร์ดิน ในงานไทยแลนด์สตาร์อัพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

Read more

CTA รับเชิญเป็นผู้บรรยายภาคความรู้ทางการเกษตร( Agronomics)

CTA รับเชิญเป็นผู้บรรยายภาคความรู้ทางการเกษตร( Agronomics)

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ธาอัส จำกัด (CTA)ได้รับเชิญให้ไปบรรยายภาคความรู้ทางการเกษตร(Agronomics)ให้แก่ตัวแทนผู้จำหน่ายรถแทรกเตอร์ในค่าย CNH, New Holland, Case IH โดยมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ปากีสถานและไทยเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ชลบุรี

Read more

(Thai) คุณวรชัย มโนมัธย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธาอัส จก. ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเรื่องการทำการเกษตรแบบ Precision Farming

<!--:en--><!--:th-->คุณวรชัย  มโนมัธย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธาอัส จก. ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเรื่องการทำการเกษตรแบบ Precision Farming<!--:--><!--:-->

คุณวรชัย  มโนมัธย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธาอัส จก. ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเรื่องการทำการเกษตรแบบ Precision Farming ติดตามบทความฉบับเต็มได้ที่  http://www.komchadluek.net/news/kom-kid/234811

Read more

(Thai) การอบรมการปรับพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบ GPS RTK Land Levelling

<!--:en--><!--:th-->การอบรมการปรับพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบ GPS RTK Land Levelling<!--:--><!--:-->

                      การอบรมการปรับพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบ GPS RTK Land Levelling ของTrimble Water Management ด้วยโปรแกรม Field Level II  ณ.โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง,ศรีเทพ อบรมโดย Mr. Larry Lawrence, BMS Laser Sat กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Trimble Multiplane, Field Level II และ Optisurface ที่สามารถออกแบบการตัดถมดินและเทคนิคการตัดถมเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ในระยะเวลาการทำงานที่สั้นและมีประสิทธิภาพสูง ภาพก่อนปรับ             […]

Read more

CTA attend Laser Land Leveling training course

<!--:en-->CTA attend Laser Land Leveling training course<!--:--><!--:th-->CTA เข้าร่วมอมรมหลักสูตรการใช้เครื่องปรับระดับหน้าดิน<!--:-->

11 – 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง Dr. Joseph Rickman  จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) และคุณบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว คุณธนัท ทรงเมธากฤตย์ บริษัท ธาอัส จำกัด (CTA) ทำการอบรมการใช้เครื่องปรับระดับหน้าดิน (Trimble Laser Leveling) ให้กับข้าราชการกรมการข้าวและสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยในการอบรมนี้ได้ใช้งานเครื่องปรับระดับในพื้นที่ดินแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งหลังการปรับระดับพื้นที่แปลงทดลองมีความสูงต่ำไม่เกิน 2 ซม. สามารถควบคุมระดับน้ำและทำให้ลดการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายในการสูบนำ้ รวมทั้งได้มีการทดลองทำนาแบบ Precision Farming ทำให้ประหยัดพันธุ์ข้าวปลูกได้ 30% และระยะระหว่างหลุมที่หยอดข้าวมีระยะห่างคงที่ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 2 ซม.

Read more

Contact

305 M. 4 Soi.Kunwiwian (Chang Wattana 15/1) ,
Chang Wattana Road , Thung Song Hong
Laksi, Bangkok 10210
(+66) 02-5737903
(+66) 02-5737904
Email: admin@croptechasia.com ; support@croptechasia.com