Leading the Precision Agriculture World

บริการงานสำรวจแปลง

3

สำรวจด้วย UAV, Fixed Wing และ GPS RTK ให้บริการสำรวจภาพภายทางอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้านการเกษตร, เหมืองแร่, ประชากร, ก่อสร้าง, หรืออื่นๆ ทั้งภาพแบบ RGB และ NIR

Contact

305 ม. 4 ซอยคุณวิเวียน (แจ้งวัฒนะ 15/1)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(+66) 02-5737903
(+66) 02-5737904
อีเมล์: admin@croptechasia.com; support@croptechasia.com